Author: Seychelles Broadcast Corporation

1 2 3 4 5 143 30 / 1427 POSTS
Bord Fondasyon Zil Sesel (SIF) in pran 4 gran desizyon

Bord Fondasyon Zil Sesel (SIF) in pran 4 gran desizyon

Swivan zot rankont zeneral anyel ki zot in fer Aldabra mwan pase, Bord Fondasyon Zil Sesel (SIF) in pran 4 gran desizyon. Sa 4 desizyon ti lenformas [...]
Sezon bato krwazyer in ofisyelman fermen

Sezon bato krwazyer in ofisyelman fermen

Sezon bato krwazyer in ofisyelman fermen avek dernyen bato ki pou ariv dan por dimans [...]
Larepons, Minis Zafer Entern, Errol Fonseka dan Lasanble Nasyonal

Larepons, Minis Zafer Entern, Errol Fonseka dan Lasanble Nasyonal

Larepons, Minis Zafer Entern, Errol Fonseka dan Lasanble Nasyonal lo kestyon anmennen par Dirizan Lopozisyon Sebastien Pillay lo size ‘zimaz kamera se [...]
Laplikasyon pou renouvle laysenns atraver sistenm elektronik

Laplikasyon pou renouvle laysenns atraver sistenm elektronik

Se apartir mwan Zilyet ki bann drayver pou kapab fer laplikasyon, pou renouvle zot laysenns atraver sistenm elektronik. [...]
I annan plizyer rezon akoz en loperasyon medikal i ganny anvoye

I annan plizyer rezon akoz en loperasyon medikal i ganny anvoye

Dan anviron 1400 loperasyon pour sa 3 premye mwan sa lannen, 51 ladan ti bezwen anvoye. Minis pour Lasante, Peggy Vidot, ti donn sa bann sif swivan k [...]
Kategori latizann ki ozordi pasyan ek son preskripsyon i bezwen al aste dan farmasi prive

Kategori latizann ki ozordi pasyan ek son preskripsyon i bezwen al aste dan farmasi prive

Minis Vidot in osi dir ki i pa polisi son Minister pour donn preskripsyon en latizann ki sa pasyan pour bezwen al aste dan en farmasi prive. Sa i swi [...]
15 biblioteker i ganny zot sertifika

15 biblioteker i ganny zot sertifika

15 biblioteker i ganny zot sertifika apre ki zot in swiv formasyon pandan 1an. [...]
Formasyon lo metod pou detekte e analiz arsenic dan bann prodwi pwason.

Formasyon lo metod pou detekte e analiz arsenic dan bann prodwi pwason.

13 teknisyen laboratwar sorti Sesel, Moris ek Madagascar, pe swiv en formasyon lo metod pou detekte e analiz arsenic dan bann prodwi pwason. [...]
Susan Morel in donn en konklizyon apre premye zour sa latelye

Susan Morel in donn en konklizyon apre premye zour sa latelye

Sef Analis Polisi dan Departman Lanplwa, Susan Morel in osi donn en konklizyon apre premye zour sa latelye, ki ti baze lo kad mobilite, konpetans e pl [...]
Latelye ki Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay (ILO) In organize isi Sesel

Latelye ki Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay (ILO) In organize isi Sesel

Latelye ki Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay (ILO) ansanm avek proze zesyon migrasyon Sid Lafrik, In organize isi Sesel anliny avek polisi pei l [...]
1 2 3 4 5 143 30 / 1427 POSTS