40tyenm laniverser komisyon Losean Endyen

HomeSBC News

40tyenm laniverser komisyon Losean Endyen

Komisyon Losean Endyen, COI, i selebre son 40tyenm laniverser le 10 sa mwan, e pli tar an Me, Sesel pou pran prezidans sa Komisyon.