Biro narkotik enternasyonal ek lenplimantasyon lalwa kont Drog

HomeSBC News

Biro narkotik enternasyonal ek lenplimantasyon lalwa kont Drog

Biro narkotik enternasyonal ek lenplimantasyon lalwa kont Drog pou rezyon Lafrik ek Mwayenn oriyan, in felisit Sesel pou bann zefor ki pe fer pou konbat trafik drog e lezot krim organize dan pei e dan la rezyon.