CEPS pe organiz plizyer aktivite sa mwan

HomeSBC News

CEPS pe organiz plizyer aktivite sa mwan

Le 8 Novanm ti fer egzakteman 9an depi ki platform ki regroup sosyete sivil (CEPS), i egziste.
E pou selebre son bann lakonplisman pandan sa 9 an, CEPS pe organiz plizyer aktivite sa mwan.