Dan son mesaz a lokazyon lafet lendepandans, Prezidan Wavel Ramkalawan in koz lo nesesite pour dimoun zwe en rol aktiv pour met en lafen avek fleo ki pe afekte sosyete.

HomeSBC News

Dan son mesaz a lokazyon lafet lendepandans, Prezidan Wavel Ramkalawan in koz lo nesesite pour dimoun zwe en rol aktiv pour met en lafen avek fleo ki pe afekte sosyete.

Dan son mesaz a lokazyon lafet lendepandans, Prezidan Wavel Ramkalawan in koz lo nesesite pour dimoun zwe en rol aktiv pour met en lafen avek fleo ki pe afekte sosyete.