Delege sorti dan plizyer pei ki bord avek Losean Endyen pe diskit lakor ki zot in sinyen pour asire ki lenspeksyon i ganny fer lo bann gro bato ki antre dan zot por.

HomeSBC News

Delege sorti dan plizyer pei ki bord avek Losean Endyen pe diskit lakor ki zot in sinyen pour asire ki lenspeksyon i ganny fer lo bann gro bato ki antre dan zot por.

Delege sorti dan plizyer pei ki bord avek Losean Endyen pe diskit lakor ki zot in sinyen pour asire ki lenspeksyon i ganny fer lo bann gro bato ki antre dan zot por.