Kapanny sterilizasyon lisyen ek sat lo Mahe ek Praslin

HomeSBC News

Kapanny sterilizasyon lisyen ek sat lo Mahe ek Praslin

En kapanny sterilizasyon lisyen ek sat gratwit pe al konmanse sa semenn lo Mahe ek Praslin dan kad zefor pour kontrol lisyen ek sat eren eran dan pei.