Lalwa sekirite sosyal

HomeSBC News

Lalwa sekirite sosyal

Lasanble Nasyonal in vot kont en mosyon anmennen par dirizan lopozisyon, Sebastien Pillay, pou retir lalwa sekirite sosyal ki fer laz retret mont 65 sorti 63zan.