Lamannman dan lalwa deviz etranzer

HomeSBC News

Lamannman dan lalwa deviz etranzer

Konsey Minis i osi aprouv plis lamannman dan lalwa deviz etranzer pou adres bann defayans, sirtou kot biznes i met tarif lesanz bokou pli o ki sa ki marse deviz i determinen.