Lamannman ‘hate speech’

HomeSBC News

Lamannman ‘hate speech’

Konsey Minis in osi aprouv en lamannman dan kod penal ki pou fer ki ‘hate speech’ i vin en lofans anba lalwa.