Lanmes Lafet Travayer

HomeSBC News

Lanmes Lafet Travayer

Viker Zeneral Dyosez Port Victoria i demann tou travayer pou annan lafyerte dan zot louvraz.
Sa ti pandan lanmes spesyal a lokazyon lafet travayer ki ti fer kot Legliz St Joseph.