Larepons, Minis Zafer Entern, Errol Fonseka dan Lasanble Nasyonal

HomeSBC News

Larepons, Minis Zafer Entern, Errol Fonseka dan Lasanble Nasyonal

Larepons, Minis Zafer Entern, Errol Fonseka dan Lasanble Nasyonal lo kestyon anmennen par Dirizan Lopozisyon Sebastien Pillay lo size ‘zimaz kamera sekirite’.