Lazournen larmistis

HomeSBC News

Lazournen larmistis

Klib Tobruk, i dir ki i sey son mye pou ofer lasistans bann ansyen solda ki ti al lager dan lafors britanik pandan lepok kolonyal.
Avek lazournen larmistis ki ti le 11 novanm, noun koz avek enn bann veteran lager e osi vwar enn ti pe fonksyon klib Tobruk.