Minister Lasante i tre konsernen par sa gran logmantasyon dan lakantite ka sifilis ki pe annan dan pei

HomeSBC News

Minister Lasante i tre konsernen par sa gran logmantasyon dan lakantite ka sifilis ki pe annan dan pei

Minister Lasante i tre konsernen par sa gran logmantasyon dan lakantite ka sifilis ki pe annan dan pei, zis pandan sa de dernyen mwan in rikord 54 ka plis ki lanmwantye lakantite pour lannen pase antye.