Minister Lasante in resevwar en ‘Ultrasound’ portab

HomeSBC News

Minister Lasante in resevwar en ‘Ultrasound’ portab

Minister Lasante in resevwar en ‘Ultrasound’ portab avek MCB, e 14 san Voucher lavaler 300 roupi sakenn avek Seypec.