Premye foronm pour bann zenn antreprener dan Losean Endyen

HomeSBC News

Premye foronm pour bann zenn antreprener dan Losean Endyen

Lorganizasyon Enternasyonal la Francophonie ansanm avek gouvernman Sesel, in organiz premye foronm rezyonal pour bann zenn antreprene, osi byen ki bann ki aspire pour vin antreprener dan domenn lekonomi ble.