Sef Egzekitif SBC, Bérard Duprès in donn detay lo stratezi SBC pour arive prodwir plis progranm lokal

HomeSBC News

Sef Egzekitif SBC, Bérard Duprès in donn detay lo stratezi SBC pour arive prodwir plis progranm lokal

Sef Egzekitif SBC, Bérard Duprès in donn detay lo stratezi SBC pour arive prodwir plis progranm lokal, an partikilye lo televizyon.
E pour fer sa, SBC i bezwen, parmi lezot mezir, aste progranm avek bann realizater prive.