Sekreter Deta dan Minister Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers apre ki Konsey Linyon Eropeen in retourn Sesel lo ‘black list’.

HomeSBC News

Sekreter Deta dan Minister Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers apre ki Konsey Linyon Eropeen in retourn Sesel lo ‘black list’.

Sekreter Deta dan Minister Finans, Planifikasyon Nasyonal ek Komers Patrick Payet in dekrir lefe ki Konsey Linyon Eropeen in retourn Sesel lo ‘black list’ konman regretab e pa akseptab, prenan kont lakantite reform ki pei in fer depi 2020.