Seselwa ki pe al dan bann pei ki form parti Linyon Eropeen pou bezwen rod en lotorizasyon vwayaz atraver en platform nimerik.

HomeSBC News

Seselwa ki pe al dan bann pei ki form parti Linyon Eropeen pou bezwen rod en lotorizasyon vwayaz atraver en platform nimerik.

Apartir lannen prosenn, Seselwa ki pe al dan bann pei ki form parti Linyon Eropeen pou bezwen rod en lotorizasyon vwayaz lo en nouvo platform elektronik avan ki zot voyaze.