SEYPEC in rikord en profi anviron $46 milyon an 2022

HomeSBC News

SEYPEC in rikord en profi anviron $46 milyon an 2022

SEYPEC in rikord en profi anviron $46 milyon lannen pase, ki de fwa plis ki sa profi ki i ti fer an 2021. SEYPEC in osi pey Gouvernman R250 milyon koman dividend.