Some Gouvernman Mondyal, ‘Dubai’

HomeSBC News

Some Gouvernman Mondyal, ‘Dubai’

Prezidan Wavel Ramkalawan, i dir ki Sesel i reste determinen dan son langazman pour asire ki bann aktivte tourizm i soutenab, kot i annan en balans ant prezervasyon resours natirel ek benefis ekonomik ki tourizm i anmennen.