Artis sorti dan plizyer pei Losean Endyen

HomeSBC News

Artis sorti dan plizyer pei Losean Endyen

Artis sorti dan plizyer pei Losean Endyen tel ki Moris, la Réunion e Madagascar pe zwenn ansanm avek koleg artis Seselwa, dan en progranm 3 zour kot zot pour diskit e aprann plis lo kiltir kreol losean endyen.