Depite Spiker Gervais Henrie, in dekrir sa protestasyon par parti US koman malisye pour blok travay Lasanble Nasyonal

HomeSBC News

Depite Spiker Gervais Henrie, in dekrir sa protestasyon par parti US koman malisye pour blok travay Lasanble Nasyonal

Depite Spiker Gervais Henrie, in dekrir sa protestasyon par parti United Seychelles koman malisye pour blok travay Lasanble Nasyonal alor i pe donn direktiv sekretarya pour koup lapey bann manm US kin kit lasal.