Dife dan lakwizin kot lekol segonder Plaisance

HomeSBC News

Dife dan lakwizin kot lekol segonder Plaisance

In anan en dife dan en pti lakwizin kot lekol segonder Plaisance. Direktris sa lekol i dir ki tou keksoz ti ganny met anba kontrol ase vit.