Donasyon Four Elektrik

HomeSBC News

Donasyon Four Elektrik

Fon Nasyonal pour Lar e Kiltir (NACF), in donn Mickey Arnephy en artizan byen renonmen en nouvo four elektrik, ki servi pour kwi later rouz pour transform li dan bann lobze artizanal.