Donasyon tapi lili, kwaf zorye, e scrubs

HomeSBC News

Donasyon tapi lili, kwaf zorye, e scrubs

Bann travayer dan lasal loperasyon lopital sesel in resevwar donasyon tapi lili, kwaf zorye, e scrubs ki bann Uniform spesyal ki ners ek dokter dan lasal loperasyon i mete.