Dyosez Anglican pe selebre son 50enm laniverser sa lannen

HomeSBC News

Dyosez Anglican pe selebre son 50enm laniverser sa lannen

Dyosez Anglican pe selebre son 50enm laniverser sa lannen. Ti annan En lanmes spesyal kot Katedral St Paul pour mark sa lokazyon.