Eleksyon pour swazir reprezantan Lasanble Lazenes

HomeSBC News

Eleksyon pour swazir reprezantan Lasanble Lazenes

Bann etidyan dan lekol segonder leta e prive atraver pei in komans swazir zot reprezantan Lasanble Lazenes dan eleksyon kin konmanse Mardi le 28 Fevriye.