Elvis Julie i nouvo manm Komisyon Elektoral, i ti pret serman dan en seremoni kot State House.

HomeSBC News

Elvis Julie i nouvo manm Komisyon Elektoral, i ti pret serman dan en seremoni kot State House.

Elvis Julie i nouvo manm Komisyon Elektoral, i ti pret serman dan en seremoni kot State House.
Dan sa menm seremoni, Prezidan Larepiblik in osi re-apwent Ziz Bernadin Renaud konman Tyermenn Komisyon Drwa Imen.