En group profesyonnel Lasante i resevwar formasyon lo fason pour donn swen pasyan, pandan bann dernyen zour zot lavi,

HomeSBC News

En group profesyonnel Lasante i resevwar formasyon lo fason pour donn swen pasyan, pandan bann dernyen zour zot lavi,

En group profesyonnel Lasante i resevwar formasyon lo fason pour donn swen pasyan, pandan bann dernyen zour zot lavi, oubyen sa ki an angle i apel ‘Palliative Care’.