Konstriksyon en sant pour let, parsel ek kargo kot erport

HomeSBC News

Konstriksyon en sant pour let, parsel ek kargo kot erport

Konsey Minis, in osi aprouv konstriksyon en sant pour let, parsel ek kargo kot erport, sa sant i ekspekte fini ganny etablir ver milye lannen prosenn e servis lapos pour responsab sa sant.