Lensidan gas Lekol Primer Perseverance

HomeSBC News

Lensidan gas Lekol Primer Perseverance

Paran bann etidyan lekol primer Perseverance tin bezwen al sers zot zanfan boner yer, apre ki en group etidyan osi byen ki ansennyan ti pe ganny soulezon, lestoman fermal, vomisman, rash e latet fermal.