Lotorite lapes ek lazans Zesyon Salte in donn lesplikasyon lo bann makro mor ki ti annan lo lans Beau Vallon wikenn pase

HomeSBC News

Lotorite lapes ek lazans Zesyon Salte in donn lesplikasyon lo bann makro mor ki ti annan lo lans Beau Vallon wikenn pase

Lotorite lapes ek lazans Zesyon Salte in donn lesplikasyon lo bann makro mor ki ti annan lo lans Beau Vallon wikenn pase e zot dir ki bann peser kin senn makro pan kas lalwa.