Manm piblik pe ganny ankouraze pour pa konsonm lalkol pandan mwan Mars

HomeSBC News

Manm piblik pe ganny ankouraze pour pa konsonm lalkol pandan mwan Mars

Divizyon pour prevansyon labi sibstans, tretman ek reabilitasyon, dan Minister Lasante pe ankouraz piblik pour pa konsonm lalkol sa mwan, dan kad kanpanny ‘Mars Azen’.