Mezir konsernan stokaz leksplozif ek petar

HomeSBC News

Mezir konsernan stokaz leksplozif ek petar

Swivan sa leksplozyon kot CCCL pli boner sa mwan, ki’n okazyonn en kantite domaz, Gouvernman pe pran nouvo mezir konsernan stokaz leksplozif ek petar.