Minister Lasante i anvizaze gard pli bon rikord lo lakantite dimoun ki servi kontraseptiv.

HomeSBC News

Minister Lasante i anvizaze gard pli bon rikord lo lakantite dimoun ki servi kontraseptiv.

Minister Lasante i demann bann farmasi atraver pei pour ramas plis lenformasyon avek kliyan letan zot aste pilil kontraseptiv avek bi pli byen gard rikord lakantite dimoun ki servi kontraseptiv.