Minister Lasante pe rikord en logmantasyon dan lakantite zanfan ki pe admit avek ladyare e vomisman.

HomeSBC News

Minister Lasante pe rikord en logmantasyon dan lakantite zanfan ki pe admit avek ladyare e vomisman.

Minister Lasante pe demann avek tou paran pou gard bon lizyenn, sirtou anver zot zanfan sa apre ki zot pe rikord en logmantasyon dan lakantite zanfan ki pe admit avek ladyare e vomisman.