‘Open Government Partnership’

HomeSBC News

‘Open Government Partnership’

‘Open Government Partnership’ i en progranm kot dimoun dan sosyete sivil ansanm avek gouvernman i enplimant bann solisyon inovativ ek soutenab lo bann defi ki sosyete pe fer fas avek.