Peyman  konpansasyon

HomeSBC News

Peyman konpansasyon

Sekreter Prensipal pour Lanvironnman, Denis Matatiken i dir ki pour lemoman, minister pa pou kapab dir kan zot pou komans fer peyman konpansasyon pou bann dimoun ki’n ganny afekte avek loperasyon zenerater elektrisite Baie Ste Anne.