Plizyer ka ka ki annan serten elemen vyolasyon dwa imen pa ariv a zot latansyon Departman Lanplwa.

HomeSBC News

Plizyer ka ka ki annan serten elemen vyolasyon dwa imen pa ariv a zot latansyon Departman Lanplwa.

Departman Lanplwa in dir ki menm si zot resevwar bokou bann ka ki annan serten elemen vyolasyon dwa imen, me i annan plizyer ka ki pa ariv a zot latansyon.