Plizyer laboutik atraver pei in konmans tir bann bannyer piblisiter lo lalkol devan zot batiman.

HomeSBC News

Plizyer laboutik atraver pei in konmans tir bann bannyer piblisiter lo lalkol devan zot batiman.

Plizyer laboutik atraver pei in konmans tir bann bannyer piblisiter lo lalkol devan zot batiman. Lasosyasyon bann boutikye i dir ki sa i form parti en kanpanny kin lanse, kot i anvi li osi kontribye pour promouvwar pli bon responsabilite an sa ki konsern konsonmasyon lalkol dan pei.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsbc.sc%2Fvideos%2F801513324948412%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>