Plizyer personnaz in fer sorti bann pwen ki pou fer ki SIDA i nepli reste en menas lasante piblik.

HomeSBC News

Plizyer personnaz in fer sorti bann pwen ki pou fer ki SIDA i nepli reste en menas lasante piblik.

Bann sesyon plenyer e deba pe kontinyen dan kad 19yenm Kolok Losean Endyen lo HIV/SIDA kot plizyer personnaz in fer sorti bann pwen ki pou fer ki SIDA i nepli reste en menas lasante piblik.