Plizyer viziter pe ganny kit ater lo bus stop Praslin, akoz zot napa kart bis.

HomeSBC News

Plizyer viziter pe ganny kit ater lo bus stop Praslin, akoz zot napa kart bis.

Plizyer viziter pe ganny kit ater lo bus stop Praslin, akoz zot napa kart bis. Nou lekip lo Praslin in ganny lopinyon plizyer dimoun lo sa size.