Plizyer zournalis ti zwenn dan en latelye alokazyon lazournen mondyal laliberte lapres e laliberte lekspresyon

HomeSBC News

Plizyer zournalis ti zwenn dan en latelye alokazyon lazournen mondyal laliberte lapres e laliberte lekspresyon

Zournalis sorti dan plizyer medya in zwenn dan en latelye pour koz lo zot travay e defi ki zot fer fas avek.