Propriyeter bann kanmiyon ki ponp desarz i mekontan avek desizyon PMC pour aste son prop kanmiyon.

HomeSBC News

Propriyeter bann kanmiyon ki ponp desarz i mekontan avek desizyon PMC pour aste son prop kanmiyon.

Propriyeter bann kanmiyon ki ponp desarz i mekontan avek desizyon korporasyon ki zer propriyete gouvernman (PMC) pour aste son prop kanmiyon.