Susan Morel in donn en konklizyon apre premye zour sa latelye

HomeSBC News

Susan Morel in donn en konklizyon apre premye zour sa latelye

Sef Analis Polisi dan Departman Lanplwa, Susan Morel in osi donn en konklizyon apre premye zour sa latelye, ki ti baze lo kad mobilite, konpetans e plan lenplimantasyon pour Sesel.