HomeSBC News

Vizit familyarizasyon

Msye Floribert Ngaruko, direkter egzekitif labank mondyal I Sesel dan kad en vizit familyarizasyon e in senpatiz avek lepep Seselwa vizavi bann dezas semenn pase.