Vizit kourtwazi

HomeSBC News

Vizit kourtwazi

Direkter Egzekitif ki reprezant plizyer pei enkli Sesel kot Labank devlopman lafrik, Jonathan Nza-yiko-rera, ti rann en vizit kourtwazi prezidan, Wavel Ramkalawan, lendi le 3 Avril.