Departman Tourizm in relans progranm ‘mentorship’

HomeSBC News

Departman Tourizm in relans progranm ‘mentorship’

Departman Tourizm, in re lans son progranm ‘mentorship’ pour bann dimoun ki pe travay dan domenn tourizm. Sa i avek bi ankouraz dimoun sirtou bann zenn, ki annan abilite pour okip bann pozisyon sinyor pou reste dan sa lendistri.