Seremoni depoz kouronn fler

HomeSBC News

Seremoni depoz kouronn fler

Ti annan seremoni depoz kouronn fler kot ‘cenotaph’ dan simityer Mont Fleuri , yer dimans le 12 Novanm, pour komemor 105 an lafen premye lager mondyal.

Newer Post
Older Post